VÍS: Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar

World News: . []

Á aðalfundi Vátryggingafélags Íslands hf. þann 20. mars 2019 var samþykkt að heimila stjórn, í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun, að kaupa á næstu 12 mánuðum allt að 10% af hlutafé félagsins. Stjórn VÍS hefur á grundvelli fyrrgreindrar samþykktar tekið ákvörðun um framkvæmd endurkaupaáætlunar um kaup á eigin bréfum í þeim tilgangi að lækka útgefið hlutafé þess. Hámarksfjöldi hluta sem áætlunin kveður á um að verði keyptir eru 16.500.000 hlutir að nafnvirði, en það jafngildir um 0,85% af útgefnu hlutafé félagsins, sem er nú kr. 1.952.642.307 að nafnvirði. Fjárhæð endurkaupanna verður þó aldrei hærri en kr. 200.000.000 að markaðsvirði. Heimildin gildir til og með 30. september 2019. Endurkaupin verða framkvæmd af Kviku banka hf. sem tekur allar viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð félaginu. Framkvæmd endurkaupaáætlunar verður í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005. Verð fyrir hvern hlut skal að hámarki vera hæsta verð í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í viðskiptakerfi Nasdaq Iceland, hvort sem er hærra. Hámarksmagn hvers viðskiptadags er 1.500.000 hlutir að nafnverði, sem er innan við fjórðungur af meðalveltu apríl mánaðar 2019. Viðskipti félagsins með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina verða tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir. Fyrir á Vátryggingafélag Íslands hf. eigin hluti að nafnvirði kr. 42.600.000.

Endurkaup vátryggingafélaga í þeim tilgangi að lækka hlutafé eru háð fyrirfram samþykki Fjármálaeftirlitsins. 

More news and information about Vátryggingafélag Íslands hf.

Published By:

Globe Newswire: 19:34 GMT Wednesday 15th May 2019

Published: .

Search for other references to "tilkynning" on SPi News


Share

Previous StoryNext Story

SPi News is published by Sector Publishing Intelligence Ltd.
© Sector Publishing Intelligence Ltd 2019. [Admin Only]
 
Sector Publishing Intelligence Ltd.
Agriculture House, Acland Road, DORCHESTER, Dorset DT1 1EF United Kingdom
Registered in England and Wales number 07519380.
 
Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us