Meddelelse fra J2A Holding ApS angående det endelige resultat af købstilbuddet og gennemførelse heraf

World News: . []

På vegne af J2A Holding ApS, hvis anpartskapital er 100% ejet af Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil, offentliggøres hermed vedhæftede meddelelse om det endelige resultat og gennemførelse af købstilbuddet til B-aktionærerne i Arkil Holding A/S fremsat den 1. maj 2019.

I overensstemmelse med vilkårene i købstilbuddet udløb tilbudsperioden den 27. maj 2019 kl. 16:00 (dansk tid).

J2A Holding ApS har modtaget gyldige accepter af det anbefalede offentlige købstilbud fra B-aktionærer i Arkil Holding A/S, der sammen med J2A Holding ApS’ ejerskab af A-aktier og B-aktier udgør 97,48 % af stemmerettighederne og 94,50 % af aktiekapitalen i Arkil Holding A/S (ekskl. Arkil Holding A/S’ egne aktier).

Alle betingelser for købstilbuddet er nu opfyldt, og J2A Holding ApS vil gennemføre købstilbuddet. Afviklingen af købstilbuddet vil blive igangsat hurtigst muligt. Gennemførelse og afvikling forventes at finde sted den 3. juni 2019.

Henvendelser og spørgsmål vedrørende købstilbuddet bedes stilet til ABG Sundal Collier på eller tlf. +45 35 46 30 00.

Øvrige henvendelser og spørgsmål vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til bestyrelsesformand, Agnete Raaschou-Nielsen, via Arkil Holding A/S’ direktionssekretær, Gitte Holm, på gih@arkil.dk eller tlf. +45 73 22 50 44.

Med venlig hilsenARKIL HOLDING A/S

Agnete Raaschou-NielsenBestyrelsesformand

More news and information about Arkil Holding A/S

Published By:

Globe Newswire: 18:32 GMT Monday 27th May 2019

Published: .

Search for other references to "meddelelse" on SPi News


Share

Previous StoryNext Story

SPi News is published by Sector Publishing Intelligence Ltd.
© Sector Publishing Intelligence Ltd 2019. [Admin Only]
 
Sector Publishing Intelligence Ltd.
Agriculture House, Acland Road, DORCHESTER, Dorset DT1 1EF United Kingdom
Registered in England and Wales number 07519380.
 
Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us